top of page

Achievements

   When we aim to achieve everyone’s path is unique we want to help inspire you to become the best version of yourself and give you the motivational words to do it. Let’s help raise you up on journey. So here are the students achievements of-

“SASCTK's, Institute of Nursing, Kasal”

B. B. Sc.

Nursing

Achievements

GNM

Achievements

ANM

Achievements

Students from SASCTK's, Institute of Nursing, Kasal participated in State University Level Sports Competition named 'Ashvamedha'. 

1. Ms. Sonali Santosh Mhadgut (Kho-Kho-2015-16 & 2016-17)

2. Ms. Pooja Shrirang Mestry (Kho-Kho 2017-18)

3. Ms. Neha Dhaku Sawant (Kabaddi- 2015-16)

4. Ms. Vidya Datta Manchekar (Kabaddi- 2015-16)

B. B. Sc. Achievement
GNM Achievements
ANM Achievements

Basic B. Sc. Nursing- 2011-15

1) Ms. RANE JYOTI SHASHIKANT 77.40%

2) Ms. KAMBLI PRAJAKTA PRAKASH 76.40%

3) Ms. RANE ASHWINI CHANDRAKANT 75.60%

Basic B. Sc. Nursing- 2012-16

1) Ms. PARAB SONALI SOMAJI 74.20%

2) Ms. DALAVI SHAKUNTALA AMRUT 72.60%

3) Ms. SAWANT PRIYANKA WAMAN 72.40%

Basic B. Sc. Nursing- 2013-17

1) Ms. SARAP SMITA SUNIL 78.00%

2) Ms. SALASKAR MADHAVI VIVEK 75.40%

3) Ms. BUTHELO BRANCY AUGUSTINE 75.00%

Basic B. Sc. Nursing- 2014-18

1) Mr. BOBHATE RAVINDRA ARUN 77.00%

2) Ms. MHADGUT SONALI SANTOSH 74.20%

3) Ms. PAWAR PALLAVI BALU 73.60%

Basic B. Sc. Nursing- 2015-19

1) Ms. NATALKAR PRAGATI MADHUKAR 78.00%

2) Ms. GHADI SHWETA VISHNU 74.40%

3) Ms. DALVI APURVA ATMARAM 74.20%

Basic B. Sc. Nursing- 2016-20

1) Ms. SUTAR SHWETA RANJAN 79.20%

2) Ms. PARAB PRAJKTA SANTOSH 74.60%

3) Ms. KADAM NAMRATA RAVINDRA 74.40%

Basic B. Sc. Nursing- 2017-21

1) Mr. PATADE ADESH ANAND 73.40%

2) Ms. TULSKAR MEDHA SHIVA 72.60%

3) Ms. DALVI SIDDHALI SUBHASH 72.00%

Basic B. Sc. Nursing- 2018-22

1) Ms. NAIK SAMIKSHA SANTOSH 75.80%

2) Ms. SANKHE ANUSHKA RAVINDRA 75.40%

3) Ms. RAKSHE RUTUJA DATTATRAY 74.80%

Basic B. Sc. Nursing- 2019-23

1) Ms. SUPRIYA VISHNU PHATAK 71.00%

2) Ms. SNEHA RAMA GAWAS 69.00%

3) Ms. DIVYA RAMCHANDRA KAVITKAR 68.00%

GNM- 2014-17

1) Ms. DHURI DEEPALI DAMODHAR 86.30%

2) Ms. SAWANT ASHWINI SURYAKANT 84.10%

3) Ms. VARAK SINAM CHANGU 83.10%

GNM- 2015-18

1) Ms. ZORE PRIYANKA DURGAJI 84.40%

2) Ms. KAMBLE AKSHATA SAHADEV 79.20%

3) Ms. NANDESHWAR MONALI APPASO 76.40%

GNM- 2016-19

1) Ms. KUBAL VISHRANTI VISHNU 78.80%

2) Ms. DALVI SHILPA ANAND 77.00%

3) Ms. RAJPUT SHILPA SUBHASH 76.40%

GNM- 2017-20

1) Ms. TAWATE SUCHITA BALKRISHNA 76.00%

2) Ms. GOSAVI SNEHA JANARDAN 72.20%

3) Ms. DHARNE PRIYANKA GANESH 71.60%

GNM- 2018-21

1) Ms. GAWAS ANJALI ASHOK 77.60%

2) Ms. MANDAVKAR VISHAKHA VASANT 75.20%

3) Ms. GAYCHOR PRIYANKA VASUDEV 75.00%

GNM- 2019-22

1) Ms. CHAITALI GURUNATH CHAVAN 72.40%

2) Ms. SONALI TUKARAM MALHAR 70.80%

3) Ms. NIVEDITA RAMDAS PARAB 69.80%

GNM- 2020-23

1) Ms. ANUJA ARJUN PARAB 80.60%

2) Mr. SWAPNIL PRADIP MESTRY 79.40%

3) Ms. KOMAL KIRAN KAJAREKAR 77.80%

ANM- 2016-18

1) Ms. HINDLEKAR ROSHANI DHONDIRAM 81.30%

2) Ms. PARAB NILAM CHANDRAKANT 80.30%

3) Ms. SHETYE SNEHAL HANUMANT 79.80%

ANM- 2017-19

1) Ms. PARAB NEETA VINAYAK 75.00%

2) Ms. VARNEKAR SONALI CHANDRAKANT 71.00%

3) Ms. SAIL HARSHADA PANDHARINATH 68.80%

ANM- 2018-20

1) Ms. DESAI NEHA NARAYAN 80.83%

2) Ms. GAWADE SIDDHI MANGESH 80.83%

3) Ms. BAGAWE MEGHANA PRABHAKAR 76.83%

ANM- 2019-21

1) Ms. PALEKAR PRACHI VITHOBA 79.30%

2) Ms. YADAV POOJA PRAKASH 74.10%

3) Ms. SAWANT SUSHMITA SUBHASH 70.60%

ANM- 2020-22

1) Ms. TANVI VILAS KADAM 72.00%

2) Ms. HINALI DASHRATH GAWADE 71.00%

3) Ms. JESIKA FRANCIS FERNANDESE 68.83%

ANM- 2021-23

1) Ms. PRIYANKA AMOL CHINDARKAR 76.33%

2) Ms. SHUKLA BALASO CHAFEKAR 75.66%

3) Ms. HARSHA DEVIDAS MUNAGEKAR 75.16%

bottom of page